MIN PROCESS

5 STEG TILL EFFEKTIVITET

1. MÖTE

Ett första förutsättningsfullt
konsultationsmöte för
att identifiera era olika behov.

2. WORKSHOP

Vi går igenom nuvarande
arbetsflöden, processer och
rutiner där jag dokumenterar
och ger förslag på möjliga
förbättringar.

3. FÖRSLAG

Fokus med förslag till
lösningar på ett eller flera
arbetsflöden

4. IMPLEMENTATION

Implementationsfas

5. UPPFÖLJNING

Uppföljning (1 månad)
Behöver något ändras/justeras?

Avstämning (3 månader)
Gick det som ni förväntade er?

Några Effektiviserade Företag