EFFEKTIVITETSKONSULT – ANDRÉE STARÅ

Om Get Done

Mitt namn är Andrée Starå, det är jag som är Get Done.

Drivkraft
Min drivkraft är att hjälpa företag effektivisera sina verksamheter genom att skapa bättre arbetsflöden,
slimma processer och ta fram optimala rutiner.
Allt i syfte att få Ert företag att bli mer effektivt, spara pengar och höja kvalitén. Detta utifrån just Ert specifika behov!

Erfarenhet
Den erfarenhet jag samlat på mig kommer från mer än 20 års arbete inom områden som teknik, service, transport och sälj m.m.
Jag har så långt jag kan minnas alltid haft ett stort intresse av att förenkla och effektivisera när det gäller såväl fysiska som digitala arbetsflöden.
En sanning den stora mängd kunder som fått min hjälp kan skriva under på.

Bakgrund
Med en bakgrund huvudsakligen inom försäljning, som Key Account Manager på några av Sveriges största IT-företag,
har jag lärt mig identifiera processer, hitta flaskhalsar och ta fram bättre arbetsflöden.
Några av de företag jag bistått i detta är; CanonAteaOffice IT-PartnerThorn och Stjärna Fyrkant.
Jag har även skaffat mig en djupare erfarenhet inom service, affärsutveckling och ledning inom tjänstebolag, hemelektronik och transport.

Kunderna
Oavsett vilken roll uppgiften satt mig i, har jag alltid försökt att utveckla bättre arbetsflöden för att kunna ägna mer tid åt det viktigaste – kunderna.
Jag tycker om att arbeta nära, framåtblickande och målinriktat med mina kunder och i det har jag alltid strävat
efter att lära känna kunden och dennes behov så bra att det alltid landat i en bättre lösning för dem.

Mål
Mitt mål är fortfarande detsamma, jag vill lära känna dig, ditt företag och dina medarbetare så bra att jag kan komma med lösningar
som ger er ett bättre arbetsflöde. Syftet? Det lämnar jag helt upp till er.
En effektivare organisation? Att frigöra arbetstid? Öka marginalerna? Eller säkra kvalitén mot era kunder? Valet är ert!

Nästa steg
Vid det här laget har du redan börjat fundera i olika banor kring processer ni kanske skulle kunna bli bättre inom.
Så då är nästa steg givet – Du kontaktar mig och vi bokar upp ett första gratis förutsättningsfullt konsultationsmöte.
Då resonerar vi oss fram till var ni befinner er just nu, och vart ni vill vara i framtiden,
och på vilka sätt jag kan bidra till att hjälpa er att nå det målet.

Signatur
Andrée Starå
Effektivitetskonsult

Några Effektiviserade Företag

Referenser

Andrée hjälpte oss att effektivisera säljprocessen och vår interna kommunikation.
Vi fick även hjälp med att förbättra vår rekryteringsprocess. Resultatet av vårt nya arbetssätt blev ökad omsättning, mindre kostnader, roligare arbete och bättre kontroll.

Vi kan varmt rekommendera Get Done.

Daniel Ellenson, TimeCenter AB

Tack vare mitt nya smarta, tidssparande arbetsflöde fick jag tid över att sitta och fakturera idag – på så sätt får jag ett bättre kassaflöde i min verksamhet!

Tack Get Done och Andrée Starå för hjälpen att effektivisera mitt företag!